Trenger du psykolog i Oslo? Kontakt Psykolog Helge Bråthen. Solligata 2, 0254 Oslo x

Om Psykhjelp

Endring er mulig.

Likevel, av ulike årsaker, kan vi oppleve at vi lider og føler at vi står fast. Vi mister kanskje kontakten med oss selv i vår streben etter å tilpasse oss livets krav eller utfordringer, eller vi klarer kanskje å tilpasse oss, men oppdager likevel at vi har vansker med å oppnå varige relasjoner. Noen ganger føler vi oss triste, redde, skamfulle, usikre, sinte, eller føler oss fanget i selvdestruktiv atferd. Men, gjennom en trygg, omsorgsfull, støttende, og innsiktsfull terapeutisk prosess, kan du bli frigjort fra disse vanskene, og finne evnen til å forandre ditt liv. Dette er en mulighet psykhjelp tilbyr.

OM HELGE

Psykolog Helge Bråthen

Psykolog Helge Bråthen

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og har fordypning i systemisk og kognitiv terapi. I tillegg til dette har jeg en Can. Mag. grad i kultur- og sosiale fag. Jeg har for det meste jobbet med voksne pasienter, par og familier gjennom min private praksis, og har erfaring med de fleste vansker et menneske kan ha. For tiden jobber jeg fulltid som psykolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, innen poliklinisk rus- og avhengighetsbehandling. Dette er et felt jeg tidligere jobbet med ved Oslo Universitetssykehus, men da med døgnbehandling av narkotikaavhengighet. Jeg har også erfaring fra familievernet, og arbeid med mennesker i underholdningsbransjen.

Jeg tror at alle har evnen til å gjøre positive forbedringer eller endringer i livene sine, uansett hva slags problemer og utfordringer de står overfor. Som psykolog er jeg opptatt av å legge til rette for konfidensielle relasjoner basert på respekt, empati, og trygghet, slik at vi sammen kan utforske og endre det du opplever som vanskelig. Gjennom personlig vekst og en dypere forståelse av deg selv, tror jeg at vi sammen kan fremme evnen til å leve et tilfredsstillende emosjonelt, sosialt og profesjonelt liv.

© Kopirett - Psykhjelp.no, alle rettigheter forbeholdt. - Vilkår for bruk