Trenger du psykolog i Oslo? Kontakt Psykolog Helge Bråthen. Solligata 2, 0254 Oslo x

Resilienstest – Mestring av stress

Hvor godt tåler du stress? Resiliens handler om hvor motstandsdyktig du er mot psykisk stress. Testen vil gi deg en indikasjon på hvor godt psykisk immunforsvar du har, fra veldig lav til veldig høy.

Under vil det være 20 påstander som passer deg mer eller mindre. Hvert svar skåres på en skala med 7 svaralternativer. Det vil være mulig å svare fra ”sterkt uenig” (1) til ”sterkt enig” (7), og eventuelt nøytralt (4). Klikk på det alternativet som passer best til hvordan du føler det i forhold til hvert av alternativene. Alle påstandene må besvares før du får resultatet.

Resiliens - Psykisk immunforsvar

Test som måler hvor godt tåler du psykisk stress og belastninger.

Step 1 of 22

0%
© Kopirett - Psykhjelp.no, alle rettigheter forbeholdt. - Vilkår for bruk