Trenger du psykolog i Oslo? Kontakt Psykolog Helge Bråthen. Solligata 2, 0254 Oslo x

Spørsmål og Svar

På denne siden vil du få svar på en del vanlige spørsmål som folk lurer på i forbindelse med at de vurderer å oppsøke psykologisk hjelp.

Hva er psykoterapi?

Psykoterapi er en unik profesjonell relasjon mellom psykologen og pasienten, som er basert på terapeutiske prinsipper, struktur, og teknikk. Det er en dialog mellom behandler og pasienten, som har til hensikt å hjelpe pasienten til å forbedre sin evne til å mestre de utfordringer som han/hun møter i livet. Det er gjennom den terapeutiske alliansen og den påfølgende relasjonen at helbredelsen inntreffer.

Hvordan kan jeg vite at jeg trenger terapi?

Det er mange årsaker til at mennesker oppsøker hjelp hos en kvalifisert behandler. På flere ulike stadier i livet kan det oppstå motgang og utfordringer. Hver eneste utfordrende situasjon kan bli en potensiell mulighet for vekst og utvikling, da alt kan overvinnes dersom man går inn for det. Det å navigere gjennom disse hendelsene, slik som en vanskelig barndom, skilsmisse eller karriere bytte, tap av nære relasjoner, endring eller oppbrudd, vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb, kan medføre uventede symptomer, slik som angst og/eller depresjon.
Selv om mange mennesker håndterer slike utfordringer på egenhånd, kan det være tilfeller hvor det å oppsøke profesjonell hjelp kan tilføre et annet perspektiv, støtte og verktøy til å styrke og endre destruktive mønster. Når du ikke lenger føler at du har kontroll over avgjørelser og eget liv, kan det være riktig å oppsøke profesjonell hjelp.

Hvordan kan terapi hjelpe meg?

Det er en enorm hjelp i å snakke seg gjennom utfordringer og problemer med noen som har utdannelse, erfaring og kapasitet til å forstå og hjelpe deg til å foreta varige endringer. Det er mange fordeler med å oppsøke terapi. Noen av disse kan være: Oppnå bedre forståelse av deg selv, dine mål, og dine verdier. Utvikle bedre evner til å mestre relasjoner. Finne gode og varige løsninger på de problemene som gjorde at du oppsøkte terapi. Lære nye måter å håndtere stress og bekymringer. Mestre sinne, sorg, tristhet, og andre emosjonelle belastninger. Forbedre evnen til lytting og kommunikasjon. Endre gamle atferdsmønstre, og utvikle nye. Oppdage nye måter for å løse problemer i din familie eller ekteskap. Forbedre selvtillit og øke egen selvfølelse.
Fordelene du oppnår gjennom terapi avhenger av hvordan du selv deltar i prosessen, og hvordan du praktiserer det du lærer.

Hva slags terapi kan psykologen tilby?

Individuell terapi, parterapi, familieterapi, seksualterapi, ekteskapsrådgivning, foreldrerådgivning, psykologisk testing, og gruppeterapi.

Hva slags problemer kan du tilby hjelp med?

Behandling er tilgjengelig for barn, ungdom og voksne med de fleste kliniske problemstillinger, inklusive:
Angst, depresjon, spiseforstyrrelser, avhengighet, personlighetsforstyrrelser, identitetsproblemer, tilpasningsforstyrrelser, psykosomatiske forstyrrelser, emosjonsregulering (Eks: sinnemestring), stressreduksjon, smertebehandling, eksteskapsrådgivning, foreldrerådgivning, atferdsforstyrrelser hos barn/ungdom, mestring av kronisk sykdom, sorg og tap.
Hjelpen er tilgjengelig for individer, par, og familier på alle typer stadier av tilknytning, separasjon/skilsmisse og reorganisering.

Hva slags terapi er tilgjengelig?

Psykolog H. Bråthen har utdannelse og erfaring med mange ulike former for behandling. Dette inkluderer familieterapi, løsningsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, psykodynamiske prinsipper, emosjonsfokusert terapi, mindfullness, og jobber etter assimilerende eklektiske prinsipper. Enkelt forklart betyr dette at en jobber med verktøy og teknikker fra flere terapeutiske retninger, for å finne frem til det som best passer hver pasient.

Er terapien underlagt taushetsplikt?

Helsepersonell har taushetsplikt for alle over 12 år. Når barn/ungdom er mellom 12 og 16 år, kan helsepersonell gi opplysninger til foreldre når det vurderes som viktig. Når ungdom er over 16 år, kan ikke helsepersonell gi opplysninger til foreldre. Det er altså ikke nødvendig for en ungdom over 16 år å gjøre helsepersonell oppmerksomme på at de ikke ønsker at foreldre skal ha opplysninger. Helsepersonell har IKKE lov til å gi informasjon til foreldre, med mindre ungdommen selv samtykker til dette. Unntak gjelder i helt spesielle situasjoner hvor personer ikke er i stand til å ivareta egne interesser, f.eks. fare for selvmord eller psykose, eller hvis foreldre trenger informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret. Det er også visse tilfeller hvor taushetsplikten oppheves, slik som dersom det er fare for vesentlig skade på personer eller eiendom, dersom det er fare for liv, eller dersom barn er utsatt for skade. Mer om dette kan du finne i Helsepersonelloven: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html#21.

Hvor lenge går jeg i terapi?

Terapi trenger ikke å ta mer enn noen få timer, og vanligvis kan 5-10 konsultasjoner være nok til at problemet blir håndterbart, slik at det du før følte var et problem er blitt noe du har vokst på. I andre tilfeller kan det ta flere år å hjelpe noen til å føle seg klar til å komme seg videre på egenhånd. Dette avhenger av hva som i utgangspunktet var problemet, målene til den som går i behandling, samt villigheten til å delta i den terapeutiske prosessen.
.

Kan jeg bruke medisiner istedet for terapi?

I noen tilfeller kan en kombinasjon av medisiner og terapi være en riktig behandlingsform. I samråd med din lege kan du finne frem til hva som passer best for deg. Det er en veletablert enighet om at langtidsløsninger for psykologiske og emosjonelle problemer, og den smerten de forårsaker, ikke alene kan løses med medisiner. I stedet for å bare behandle symptomene, virker terapi på selve årsaken til det opplevde ubehaget, samt de atferdsmessige mønstrene som hindrer vår utvikling. Du kan best oppnå vedvarende vekst og økt tilfredshet gjennom en integrert tilnærming til en god helse.

Er psykologisk hjelp dekket av offentlige tjenester eller forsikring?

Du kan få en rettighet til psykologisk behandling gjennom det offentlige. Dette skjer normalt via fastlegen. Du vil da få henvisning til en psykolog med refusjonsordning (avtalespesialist). Dette medfører at du bare vil betale en egenandel hos psykologen. Denne ordningen har normalt sett ganske lang ventetid, og det kan gå flere måneder fra henvisning til du får den nødvendige hjelpen.
Psykolog H. Bråthen har ikke refusjonsordning gjennom offentlig avtalespesialistordning, og er således en uavhengig privatpraksis. Det er likevel mulig å få dekket sine utgifter gjennom ulike private forsikringsordninger. Foreløpig har Psykolog H. Bråthen et samarbeid med IF Helse og Falck Helse (inkluderer blant annet forsikring i Storebrand Forsikring). Dersom du, eller din arbeidsgiver, har en ordning gjennom slike forsikringer, ta kontakt med forsikringsselskapet i forkant av timebestilling.

Hva koster det å gå til psykolog?

Vennligst gå til denne siden: http://www.psykhjelp.no/priser/.

© Kopirett - Psykhjelp.no, alle rettigheter forbeholdt. - Vilkår for bruk